Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 11. mai 2016

Film fra elev, tema trafikksikkerhet på bane

Vi jobbet med tema trafikksikkerhet i vg1 service og samferdsel i april, og de fikk en oppgave om å ta for seg tema innen:
  • sikkerhet i luften
  • sikkerhet på veien
  • sikkerhet på jernbane 
  • sikkerhet til sjøs
Læreplanmålet i dette tema er at eleven skal gjøre rede for ulike trafikksikkerhetstiltak.

De skulle lage film om tema. Oppgaven fikk de før påske og det var filmpremiere etter påske. En av elevene i klassen lagde følgende film om trafikksikkerhet på bane med iPad og iMovie. Denne filmen har jeg fått lov å dele av Petter Huseby

Det ble utrolig mange gode filmer om trafikksikkerhet med hjelpemiddel iPad, film og iMovie.

Takk til Petter for mulighet til å dele denne filmen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar