Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

søndag 11. oktober 2015

Første år med programfagbøker på iPad

Vi har holdt på med iPad siden høsten 2011. Det er forlag som har kommet med e-bøker til fellesfag som norsk, samfunnsfag og naturfag. Dette er spennende bøker som tar potensialet i web 2.0 i bruk. Jeg underviser på linja vg2 salg, service og sikkerhet, og har ikke hatt e-bøker i "mine" fag. Vi har bøker fra Fagbokforlaget.

Vi har frem til nå hatt papirbøker, noe vi har vært fornøyd med. I år har Fagbokforlaget gitt ut PDF formater av oppdaterte bøker, og de tilbys gjennom Brettboka. (http://www.brettboka.no/) (Dette er ikke e-bøker.)

Mine programfagbøker i Brettboka (appen)Mulighet til å sette piler, tegne, skrive i boka. (Muligheter elevene ikke har med papirbok)

Når vi jobber med oppgaver tar elevene ofte bilde av oppgaven
i Brettboka, og limer oppgaven inn i Pages eller Numbers,
slik at de slipper å multitaske.

Det er mulig å få tekst opplest. Dette er ikke helt optimalt,
men fungerer som nødløsning. Stemmen er "datastemme". Fint
at det er mulig å endre tempo i lesehastighet.


Det er nå 3 fagbøker som ligger på Brettboka. Våre erfaringer så langt:

  • Elevene har alltid med seg bøkene
  • Elevene kan nå merke i bøkene
  • Brettboka har en "lese tekst" funksjon. Denne stemmen er "datastemme". Denne stemmen blir noe monoton. Fint at det er mulig å regulere lesehastighet. For de som trenger hjelp til lesing kan den være til hjelp. (Dette er en god funksjon på en del e-bøker som har benyttet forfattere til å lese inn bøkene.)
  • Når elevene jobber med oppgaver tar de ofte bilde av skjerm i Brettboka (oppgaven) og limer denne inn i Pages eller Numbers hvor de skal løse oppgavene, og har dermed oppgaver og oppgaveløsning i samme dokument.
  • Hvordan endrer bruk av boka seg ved at den ligger på iPaden? Jeg er usikker på bruk av bøkene på iPad kontra papirbok. Fordi dette er nytt tar jeg elevene med på viktig stoff i boka, og får de også til å merke litt i bøkene, for å hjelpe de med studieteknikk. I økonomi har flere elever ønsket å ha papirbok (den før oppdatering i høst) ved siden av iPaden når de jobber.
  • Nytt verktøy som bøker på Brettboka, krever at vi lærere følger opp og hjelper elevene med nye måter å studere/lese på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar