Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 3. juni 2015

Tverrfaglig eksamen med iPad som verktøy for elever og sensor


Da har vi gjennomført tverrfaglig eksamen med bruk av iPad. Mandag fikk elevene delt ut forberedelse og de skulle i løpet av dagen lage en presentasjon av et tverrfaglig case. Dette løste elevene med iPad, bøker og bruk av appen Keynote. Presentasjonen skal leveres innen kl 1500 på forberedelsesdagen. Selve presentasjonen ble levert inn som Keynote i appen Showbie.Selve produksjonsdagen, eksamen, er todelt for elevene. Del 1 er en skriftlig prøve hvor de har 2 skoletimer på dybdespørsmålet i caset fra dagen før i markedsføring, økonomi og administrasjon og sikkerhet. Denne skriftlige, individuelle prøven ble utført på iPad. Elevene har i utgangspunktet ikke tastatur, noen av elevene har skaffet seg tastatur. Det er også mulig å låne fra skolen om de ønsker. Ingen elever ba om tastatur. Elevene kunne bruke hjelpemidler, men ikke kommunikasjon som mobil og internett. Mobiler ble samlet inn, og det ble laget eget nett for innlevering av oppgaver av IT-ansvarlig ved skolen. Det ble levert oppgaver i både Pages og Numbers i appen Showbie, på samme sted som Keynote ble levert dagen før.

Vi hadde to eksterne sensorer ved gjennomføring av eksamen. Disse fikk en iPad med bl.a. appen Showbie, Keynote, Pages og Numbers. Her kunne de raskt sjekke hva som var levert inn av den enkelte elev. Denne gangen valgte vi (i samråd med eksterne sensorer) å ikke skrive ut alle svarene på skriftlig del. Dette sparte vi både tid og miljø på! (Skolen vår er sertifisert som miljøfyrtårn.)

Del 2 av eksamen er at elevene har 15 minutters presentasjon for ekstern sensor og faglærer, presentasjon de produserte på forberedelsesdagen. Elevene kobler seg opp til projektor via AppleTV og kan da bevege seg friere enn om de er koblet opp med ledning. Elvene er har jobbet med formidling og presentasjon, og viste nå ved årets slutt at de har lært mye. Det er flott å se hvor trygge elevene har blitt på verktøyet iPad som vi benytter. 

Takk til IT-ansvarlig ved Gjennestad vgs som er imøtekommende med å tilrettelegge iPad for eksterne sensorer. Dette fungerte for oss!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar