Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 26. februar 2014

Digital hvile - klasseledelseBåde elever og jeg benytter iPad som verktøy i de fleste timer. Hele skolen har som klasseregel at vi ikke misbruker iPad eller andre verktøy i timen. Det er ikke alltid like lett å få elevene for eksempel til å høre på lærer når det er et spennende spill, nyheter og annet på iPad og smarttelefon. 

Jeg har testet ut ulike metoder for å være den som bestemmer bruk av feks iPad. Ved teori er det "lukket iPad" og telefoner skal ikke være synlig. Dessverre har jeg ikke lykkes helt med at dette overholdes. Dette gjelder spesielt telefon. Denne har lett for å komme frem når jeg ber de lukke iPad. Det er tydelig å se elever som sitter med hodet bøyd og fikler med telefon under pulten. Tidligere gikk jeg og hentet telefon/iPad, og la dette på kateteret. Dette var ikke spesielt populært, elevene ble fort litt snurt.

Jeg fikk tips om å ha en eske til de som misbruker iPad av Inger Johanne (kollega, blomsterdekoratør). Dette måtte prøves ut. Jeg tok toppen av en eske som vi har fått til kopiark, stiftet på et A3 ark, og skrev "Digital hvile" på denne esken. Elevene som nå ønsker å ha synlig mobiltelefon, legger den i denne esken. Dersom noen  i løpet av timen tar opp telefon, kommer jeg med esken, og de legger den opp i esken. Det samme gjelder iPad når den ikke skal benyttes. Hovedforskjellen fra tidligere er at jeg  ikke tar iPaden, eleven gir den selv når jeg kommer med esken. Dette fungerer overraskende bra. 

Elevene vet selv når de misbruker iPad eller smarttelefon. Ved rask oppfølging fra min side, har det blitt mye mindre misbruk i timen. 

En enkel "digital-hvile-eske" som følges opp av lærer har medført:
  • tydligere klasseledelse, 
  • elever som i mindre grad har mulighet til å multitaske når vi har teori/diskusjon, 
  • mindre tid går med til å få elevene til å legge bort digitale duppedingser (telefon, iPad, bærbar PC osv)
  • en håndtering (av misbruk) som elevene aksepterer. (Elevene synes navnet digital hvile er "teit" navn på esken, også smiler de litt....)
Gøy når små rutineendringer medfører en positiv forbedring på læringsmiljøet i klassen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar