Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

lørdag 2. mars 2013

Hvordan hjelpe mange elever med oppgaveløsning i økonomi?

Hvordan hjelpe mange elever med oppgaveløsning i økonomi?
Jeg har ikke kommet igang med omvendt undervisning. Jeg underviser i økonomi, og liker godt felles innkjøring av nye tema. (Ser at de som ikke er der, ikke får det med seg.) I forbindelse med oppgaveløsning, er det ofte en lærer som skal hjelpe alle elevene i klassen. En utfordring? JA!  Jeg underviser i økonomi på vg1 service og samferdsel og på vg2 salg, service og sikkerhet. I høst bestemte jeg at det skulle lages løsningsforslag på en rekke av oppgavene elevene skal jobbe med i økonomi, både i timen og i lekser. Jeg har tidligere ikke laget film/opptak til elevene. Hvordan gå frem? Mine forutsetninger for dette arbeidet var: 1 Elevene måtte kunne dra nytte av dette 2 Det må gjøres så enkelt at jeg klarer å følge dette opp dette med å lage løsningsforslag på video gjennom skoleåret.

Jeg googlet ulike programmer, tittet på diverse filmer på youtube. Mange gode opptaksmuligheter av skjerm, de beste forholdsvis dyre. Primært ville jeg filme oppgaveløsning på iPad. Det endte med at jeg valgte en løsning som allerede ligger på min Mac, Quicktime media Player, og jeg valgte å filme Mac skjermen. Her har jeg mulighet til å filme oppgaveløsning i Numbers, merke av feltet jeg ønsker skal filmes, og jeg kan snakke mens jeg løser oppgaven. Tanken er å ha et opptak pr. oppgave og ingen redigering. Ved å jobbe effektivt kan jeg klare dette, det å lage løsningsforslag jevnt gjennom året.

Hvordan publisere og dele løsningene med elevene?
Jeg kjenner best til youtube. Normalt ville jeg brukt denne kanalen. Kollega Frank anbefalte imidlertid vimeo som fungerer på samme måte. Her kunne jeg lettere lage egne album, og ikke så mange fristelser (distraksjoner) på andre filmer som du se på youtube. Dette fungerer!

Har nå ca 30 filmer på Vimeo - oppgaveløsning
Jeg har nå laget filmer siden i høst. Jeg prøver å finne en stille plass hjemme, og spiller inn løsningsforslag. Når vi har gått gjennom kalkyle, har elevene nå et løsningsforslag på kalkyle med tilleggsatser, en kalkyle basert på selvkost, en kalkyle basert på dekningsbidrag. I starten sendte jeg lenker og passord (har valgt å passordbeskytte dette) til elevene. Etterhvert som nye (fantastiske) muligheter dukker opp i forbindelse med vårt pilotprosjekt på iPad, har iTunesU blitt som skreddersydd for formidling av tilleggsmateriell til faget. Nå legges linker til løsningsforslag ut i iTunesU, og elevene har ryddig struktur på hva de kan få hjelp til av oppgaver.

iTunesU er skreddersydd til iPad, og fungerer godt
til tilleggsressurser i fageneErfaringer så langt
Dette blir "enkel forskning", og det er helt greit for meg. Jeg har en første klasse og en annen klasse. Jeg opplever at dette virker. For eksempel ved lekser får jeg mail/sms på kveldstid fra elev om at de ikke får til lekse (sier ifra, regner da ikke med noe ubehag dagen etter). Jeg svarer da at denne oppgaven (eller en tilsvarende oppgave) kan de finne løsning på, sjekk dette, prøv en gang til, eventuelt ring meg. Ingen har ringt meg så langt ut i skoleåret. Jeg har derimot fått mail/sms med tekst "greide det". Fortsatt er det elever som av ulike grunner ikke ønsker å melde seg på, og da er problemet at de ikke hadde nett kvelden i forveien, eller hadde glemt at det var løsningsforslag på oppgaven med mer. Mange elever jobber også bedre i timen, nettopp fordi de jobber i sitt tempo. De kan se på løsningsforslaget, stoppe det, spole tilbake, se det flere ganger. For andre holder det med en gang.  De som virkelig trenger hjelp har jeg nå fått bedre tid til. Nye utfordringer i timen er om elevene har med øreplugger, slik at de ikke må ha løsningsforslag med lyd for alle i klassen. Jeg har blant annet en elev som har gode grunner til høyt fravær i første klasse. Hun har vært lite i timen, men brukt mulighet med å levere oppgaver. Hun gjorde det godt på en budsjettprøve, og begrunnet det med at hun brukte løsningsforslagene mine.

Elevene som går andre året og som har eksamen i økonomi i mai/juni vil forhåpentligvis sende meg en takknemlig tanke når de skal repetere økonomistoffet i april/mai?

For meg er det viktig å gjøre noe med det som sliter i timen, det jeg kan gjøre noe med. Dette har virket for meg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar