Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 14. november 2012

Bøker med læringstrykk

Dagens Tønsbergs blad
I dagens Tønsbergs Blad http://tb.no/nyheter/skole-uten-skoleboker-1.7642359 står det om Gjennestad vgs, en skole (nesten) uten skolebøker. Det stemmer at vi har mange bøker på iPaden. Klassen som er med på bildet her er byggfag, og de har kun 2 papirbøker inneværende år.

Lærere på bilde i Tønsbergs blad er matematikklærere. De som underviser i vg1 matematikk er i ferd med å lage sin egen digitale lærebok for elevene. De håper det skal bli en lærebok de kommer til å gi ut på sikt.

Naturfagboka for vg1 elever fra Aschehoug er nevnt som et godt eksempel på en digital ebok. Her har elevene videosnutter, quiz mm i boken. Denne boken har også en funksjon "les for" som er god.

Det varier på de ulike linjene våre hvilke bøker vi har digitalt og i papir. I programfag på VG2 salg, service og sikkerhet hvor jeg jobber, har vi papirbøker og bøker i PDF som åpnes i iBooks. På vår linje er det ingen ferdige ebøker ennå. Dette medfører kreativitet, både i å lage oppgaver og teste ut verktøy for ebøker i mindre temaer. Det oppleves som en gode å ha læreboka i PDF, vi benytter iBooks. Ifjor benyttet endel APPn goodreader som er et godt valg på PDF format bøker. I år har mange PDF format bøker i APPn Brettboka. Mange av elevene velger å bruke PDF bok på iPaden fremfor papirbok.

Selv har jeg kommet igang med iBooks Author og synes det er et godt "tilleggshjelpemiddel". Nå er jeg i tillegg igang med å utforske iTunesU. Jeg oppretter kurs på de ulike fagene mine i iTunes, og samler alle ressurser på en god måte for elevene. Eksempler på ressurser i faget økonomi er digitale arbeidsbøker de kan benytte i numbers, egne oppgaver (pdf), ebøker laget i iBooks author og link til videosnutter i vimeo. Andre aktuelle linker i faget kan også knyttes til kursheftet i iTunesU.  Når jeg gjør oppdateringer, får elevene umiddelbart (om de er i område med wifi) melding om at kurshefte er oppdatert. Jeg er såpass ny iTunes at jeg har ikke fått tatt det i bruk ennå med elevene.

Når det gjelder ebøkene jeg har laget i iBooks author er dette bøker i krevende tema som feks budsjett, føre regnskap o.l. Fordelen her er at elevene kan få forklaring i sitt tempo, er det noe de ikke forstår på film, kan de spole litt tilbake for å få det med seg. Dette er også en god hjelp som av ulike grunner har en del fravær. Dette medfører også mer selvstendig arbeid i timene, og større arbeidsro (så lenge elevene har husket øreplugger når de ser på video på innføring eller løsningsforslag).

iPaden åpner for nye arbeidsmetoder. Det at vi ved Gjennestad har gått fullt og helt for iPad gjør at mange av lærerene prøver ut ulike sider ved dette verktøyet, og det er spennende. Elevene har mer variasjon, og de digitale bøkene bidrar til at elevene alltid har med (e)bok, for iPaden glemmer ikke elevene hjemme!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar