Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 19. september 2012

YouTube og Vimeo - bruk av film til "leksehjelp"

Jeg er igang med å finne ut av YouTube og Vimeo!


I økonomifaget som jeg har på både vg1 service og samferdsel og vg2 salg, service og sikkerhet. Her er det nødvendig å forklare en del oppgaver, ikke bare motta en fasit. Jeg har hatt lyst å lage noen oppgavenesvarelser på film til elevene. Foreløpig er det forholdsvis dyre APPer for å kunne filme iPad skjerm (fra Macen). Jeg har valgt å løse noen oppgaver for både 1S og 2S i Numbers på Mac. Ulempen her er at det ikke er helt likt iPad, men det fungerer. Vi jobber med digital arbeidsbok som er laget av Fagbokforlaget for exel. denne lar seg greit konvertere til Numbers. Jeg er fornøyd med å benytte Numbers på iPad i økonomi.

Jeg har valgt å bruke QuickTime til å filme skjerm og til å ta opp lyd. I QuickTime merker jeg området jeg ønsker å filme, deretter løser jeg oppgave på oppgave. Jeg lagrer oppgavene fortløpende. De første filmene la jeg privat på YouTube. 1S som var første klasse ut, likte å se oppgaveløsning i eget tempo, og hjelp til å lære stoffet utenfor timen.

Jeg fikk tips om Vimeo, at programmet egnet seg godt til undervisning. Forskjellen her er at vi kan ha album/mapper. Jeg lagde en konto for 10 måneder siden, først nå har jeg tatt den i bruk. Foreløpig har jeg laget to album, en for 1S og en for 2S. Jeg kommer til å fortsette med å bruke Vimeo. Jeg liker albumstrukturen!

Erfaring med å legge inn filmer går greit. Det går raskt å legge ut på både Vimeo og YouTube. Når elevene har disse filmene til hjelp i arbeidstid ser jeg at de ser på video, de stopper opp når de ikke skjønner noe, og går litt tilbake når det trengs. Elevene virker mer konsentrert enn når vi tar oppgaver felles i klassen. De jobber også mer selvstendig. Elevene ønsker at jeg fortsetter med å legge ut "leksehjelp", jeg er spent om de positive erfaringene fortsetter, eller om dette har mer "nyhetens" interesse?

Dersom flere elever får med seg økonomi på denne måten fortsetter jeg med denne "leksehjelpen"!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar