Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 9. mai 2012

NKUL 2012, Trondheim

Da er vi to representanter fra Gjennestad Vgs som har kommet til NKUL og Trondheim. Det har vært en spennende første dag på NTNU med foredrag og samtaler med mange om tema iPad i skolen. Imorgen skal vi holde innlegg på konferansen om våre erfaringer med iPad: Et år med nettbrett til alle isteden for laptop. Nå jobber vi med foredraget......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar