Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 2. november 2011

Oppgave i administrativ sikkerhet

I sikkerhetsfaget på VG2 salg, service og sikkerhet har vi tema innenfor fysisk, teknisk, manuell og administrativ sikkerhet. Når det gjelder fysisk sikkerhet tenker elevene raskt på gjerder, porter og bommer. Når det gjelder teknisk sikkerhet tenker elevene på alarmer, dekoder og generelt "elektroniske duppedingser". Når det gjelder manuell sikring tenker de på egne sikkerhetsfolk eller vekter, men når det gjelder administrativ sikring, så har elevene generelt få knagger. I år ønsket jeg å endre det.

I år fikk elevene en oppgave hvor de fritt kunne velge om de ville skrive rapport (som tidligere), lage en keynote eller en kort film i iMovie.  Elevene fikk 2 timer til disposisjon, og det var lov å jobbe sammen to og to. Oppgaven de fikk var HVORFOR er administrativ sikring så viktig? De kunne velge tema som opplæring av nyansatte, nøkkeladministrasjon, orden på kontoret mm.

Elevene satte straks igang å jobbe. Noen valgte å legge masse arbeid i film, og de viste hva som kan skje av uønskede hendelser når det ikke er god nøkkeladministrasjon. En elev valgte å "notere" med å filme vår IKT lærling med iPaden, og høre hva slags opplæring han fikk. Deretter "noterte" han neste intervju med han som er ansvarlig for IKT lærlingen. Disse "notatene" brukte han til å lage en rapport, hvor han også vurderte hva lærling o g ansvarlig var enig om, og hva de svarte ulikt på. To andre elever hadde laget en iMovie hvor de tok utgangspunkt i nøkkeladministrasjon her på Gjennestad. De hadde vært i ekspedisjonen og fotografert bit for bit i prosessen, og satt dette sammen til film. Den ble utrolig bra - og god dokumentasjon på hvordan nøkkeladministrasjon kan gjøres. Ellers hadde flere elever laget artige filmer med høy skuespillerglede om uønskede hendelser med "slepphendthet" med nøkler. Andre elever hadde laget gode keynote med viktighet av orden på kontoret.

Elevene fikk mye ut av dette tema med administrativ sikring, og jeg har et lite håp om når vi kommer tilbake til dette tema at de husker hva administrativ sikring er. Jeg har aldri tidligere hatt slikt engasjement i tema administrativ sikring.

1 kommentar:

  1. Flott opplegg! Jeg tror dette er en vei å gå - la elevene selv velge hvilket produkt de skal lage. Da kan de selv utfolde seg mer, de lærer fagstoff på ulike måter og de velger selv hvilken teknologi de skal bruke.

    SvarSlett