Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

tirsdag 27. september 2011

iPad og fronter

Vi benytter fronter på Gjennestad vgs. Det er en utfordring med overgang til iPad, noe virker på fronter annet virker ikke. Vi har fraværsmodul, og vi får ført fravær på iPad. Vi får også sjekket arbeidsplaner (bruker arkivverktøyet til ukeplaner), men vi får ikke lagt inn på arbeidsplanen. Innleveringer får vi ikke utført fra iPad. Det løser vi ved at elever må sende mail til seg selv, og deretter laste opp innlevering fra en PC. (Håper på endring her etterhvert.)

Testverktøyet til fronter fungerer, og jeg benytter dette mer etter overgang til iPad. Det vil si i praksis at jeg bruker dette verktøyet til både oppgaver og prøver.

Jeg prøver å ha alle mine tilbakemeldinger på fronter. Dersom elever har hatt en presentasjon, benytter jeg innleveringsmenyen og leverer for eleven "Presentasjon i tema sikkerhet".  Deretter kommenterer jeg arbeidet til eleven og gir karakter. Uansett om det er film, presentasjon eller blogg, så gir jeg tilbakemelding her. (Til dette arbeidet har jeg benyttet min mac). Elevene får se sine tilbakemeldinger på innlevering og prøver via sin iPad.

Fronter vil snart komme med en oppdatering, men det er rykter om at det er endringer i design og ikke mange endringer i forhold til iPad bruk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar