Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

fredag 13. mai 2016

Tankekart på elevenes vis

Jeg har tidligere skrevet om tankekart og Mind Vector http://ipadthem.blogspot.no/2015/05/tankekart-mind-vector.html. Denne appen blir brukt i timen med jevne mellomrom.

Sist onsdag hadde jeg planer om å ha en liten intro på reiseliv med Mind Vector (vg1 service og samferdsel). Tanken var da at vi skulle fylle ut de vanligste reisemåtene i forbindelse med reiseliv. I mitt hodet ble det båt, tog, buss, bil, fly osv. Det fine med Mind Vector er muligheten til å legge til både bilder og lenker. Tanken var at vi skulle legge inn nettsteder til tog (www.nsb.no), båt (www.hurtigruten.no) osv

Slik gikk det ikke. Jeg "mistet" kontrollen. Elevene ble med på en kreativ reise. Dette ble en helt annen introduksjon og lengre samtale enn planlagt, men så innholdsrik og med "fremoverlente" elever!!! Det endte med at elevene kom på for eksempel hundespann er en turistatraksjon, helikopter og snøscooter for å nevne flere. Det ble mange gode samtaler om ulike fremkostmidler som kan kombineres med reiseliv.  Elevene skal ha poeng for kreativitet! Jeg hadde til tider mer enn nok med å notere alle forslag. Tankekartet ble helt anderledes enn planlagt! Slike timer er stas!
Slik ble tankekartet etter en kreativ idemyldring om fremkomstmidler innenfor reiseliv

onsdag 11. mai 2016

Film fra elev, tema trafikksikkerhet på bane

Vi jobbet med tema trafikksikkerhet i vg1 service og samferdsel i april, og de fikk en oppgave om å ta for seg tema innen:
  • sikkerhet i luften
  • sikkerhet på veien
  • sikkerhet på jernbane 
  • sikkerhet til sjøs
Læreplanmålet i dette tema er at eleven skal gjøre rede for ulike trafikksikkerhetstiltak.

De skulle lage film om tema. Oppgaven fikk de før påske og det var filmpremiere etter påske. En av elevene i klassen lagde følgende film om trafikksikkerhet på bane med iPad og iMovie. Denne filmen har jeg fått lov å dele av Petter Huseby

Det ble utrolig mange gode filmer om trafikksikkerhet med hjelpemiddel iPad, film og iMovie.

Takk til Petter for mulighet til å dele denne filmen!