Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 3. juni 2015

Tverrfaglig eksamen med iPad som verktøy for elever og sensor


Da har vi gjennomført tverrfaglig eksamen med bruk av iPad. Mandag fikk elevene delt ut forberedelse og de skulle i løpet av dagen lage en presentasjon av et tverrfaglig case. Dette løste elevene med iPad, bøker og bruk av appen Keynote. Presentasjonen skal leveres innen kl 1500 på forberedelsesdagen. Selve presentasjonen ble levert inn som Keynote i appen Showbie.