Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

lørdag 15. november 2014

Opphavsrettigheter og delingskultur

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2#KAPITTEL_1
Dette temaet opplever jeg som vanskelig. Jeg er forsiktig når jeg legger ut stoff på nett fordi jeg vet det er strenge bestemmelser. Åndsverksloven kjenner jeg til.

Åndsverksloven §1 er omfattende og klar, og kan lett skremme en lærer som meg. Vi oppfordres til delingskultur med elever, kollegaer og i større nettverk på www. Hvordan forholde seg til opphavsrettigheter og opptre lovlig i klasserom og på nett?

I forbindelse med MOOC ikt for læring har jeg nå en modul om opphavsrettigheter, og i den forbindelse har jeg endelig tatt dypere dykk i dette med rettigheter. Aller først, vi har 4 nivåer på rettigheter:
  1. Hovedregel er at verket ikke kan benyttes uten innhenting av samtykke fra opphavsmann(kvinne). 
  2. Avtalelisens
  3. Tvangslisens
  4. Fri bruk
Hovedregel sier innhenting av samtykke, deretter har vi unntakene. Avtalelisens er for eksempel Kopinor som vi benytter i skolen. Her innhentes ikke samtykke, men vi betaler for antatt bruk. Tvangslisens vil si at vi ikke innhenter samtykke, men betaler en lisens for bruken. Fri bruk vil si at vi ikke innhenter samtykke eller betaler avgift for bruken.

I skolen kan det være vanskelig å vite hva er lov, og hva er ikke lov. Kan jeg linke til nettsider? Kan jeg fritt bruke youtube-snutter? Kan jeg vise bilder av kunstverk? Kan jeg bruker bilder som ligger på www? En ting er hva jeg gjør i klasserommet, er det samme praksis i klasserom som på en blogg? Hvordan vet jeg om det er fri bruk eller at jeg må innhente samtykke? Hva er cc creative commons?


Dersom filmsnutten om cc creative commens ikke synes, er linken til filmen her: http://www.youtube.com/watch?v=8YkbeycRa2A 

Creatvie Commons har 6 ulike fri lisenser:
  1. CC BY                    Alle de CC lisensene har med navngivelse på opphavsgiver (BY)
  2. CC BY-ND             Opphavsgiver (BY) og No Derivs (ND) (Ingen bearbeidelse)
  3. CC BY-NC-SA       Opphavsgiver (BY), Ingen bearbeidelse (ND) og ShareAlike (SA) 
  4. CC BY-SA              Opphavsgiver (BY) og ShareAlike (del på samme vilkår) (SA)
  5. CC BY-NC             Opphavsgiver (BY) og No Commersiell (NC)
  6. CC BY-NC-ND      Opphavsgiver (BY),  ikke komersiell (NC), ingen bearbeidelse(ND)
http://creativecommons.org/licenses/
Legger du opp en film på www.youtube.com blir du automatisk gitt CC BY lisens. Du kan selv velge annen lisens. Det å bruke bilder fra google til blogger og annet på nettet er ikke alltid lov. Fikk tips om Flickr på http://ndla.no/nb/node/59494 . Her er det mange bilder innenfor alle de 6 CC lisensene. Her kan bruke bilder alt etter lisens. https://www.flickr.com/creativecommons/ Det finnes flere sider med royalfree musikk som egner seg til filmer og presentasjoner.

Jeg er kjent med disse CC valgene i iTunes U, uten at jeg har helt fått med meg forskjellen. Her kan du se på bildet under hvordan valg av lissenser kommer frem i iTunes U:

Valg i iTunes U på lisenser

Dersom vi følger hovedregel for opphavsrett skal opphavseier har vært død i mer enn 70 år før vi kan benytte verket. Vi kan da bruke dette, men skal fortsatt navngi opphavseier. 

Innledningsvis hadde jeg en rekke spørsmål om hva jeg kan bruke. Jeg skjønner at Kopinor ivaretar mye deling av verk i undervisningssituasjon (grunnskole). Det samme gjelder om jeg deler på lukkede system som LMS, fronter eller itslearning. Dersom jeg velger å ha åpne kurs i feks iTunes U må jeg være varsom når jeg for eksempel deler en keynote. Har jeg riktig rettigheter på det som er med i keynoten? 

Et sted jeg har fått en del svar på hvordan jeg kan dele rett er på: www.delrett.no Her har de en side som heter spørsmål og svar, anbefaler de som er like usikre som meg til å ta en titt der!

Denne siden: http://delrett.no/nb/sporsmal_og_svar
fikk jeg tips om på MOOCen ikt for læring i regi av HIST


Her har jeg benyttet verktøyet til å merke mitt innlegget med CC BY på nettsiden http://creativecommons.org/choose/

tirsdag 4. november 2014

iPad og LMS fronter

Ved å velge designet Play mini er fronter på iPad mer stabil

iPad og LMS fronter har ikke fungert veldig bra. Når vi ikke har endret LMS skyldes dette at vi ikke har funnet noe som er helt tilpasset nettbrett, og vi venter. Ifjor slet vi med at elever ble kastet ut av nettsiden til fronter. I år har vi fått tips om bedring om vi endrer design. Vi har nå valgt et noe barnslig design under personlig design: Play mini (se på bildet under)Innstillingen Play mini er valg øverst i høyre hjørne under
personlige innstillinger
I år er faktisk fronter mer stabil, og vi kan benytte fronter (som ønsket) til kalender, arbeidsplaner, tilbakemeldinger (innlevering skjer i showbie, fagstoff deles stort sett i iTunes U), prøveverktøyet (brukes noe) og fravær og anmerkninger. Fraværsføringen krever konsentrasjon og presisjon, ikke helt optimal, men fungerer.

Nå er det mulig (i safari) å lagre passord i fronter. Det vil si at elevene ikke behøver å logge seg inn hver gang de skal i fronter fra iPad. I tillegg har vi lagt link til fronter på hjemskjerm på iPadene. (Det blir "nesten" som å ha en app.) Dette medfører at elevene er mer på fronter enn tidligere. I tillegg er dette med at vi "falt ut" historie!