Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

søndag 26. oktober 2014

Når lærer styrer iPaden til elevene - nearpod.com

Jeg har tidligere skrevet om nearpod.com. Denne appen benyttet jeg mye våren 2013. Deretter har det blitt mer socrative, kahoot og fronter tester. Idag har jeg sjekket ut hva som har skjedd med nearpod i det senere. Det er nå gjort endel endringer, de har  nå en gratis versjon og en gull versjon. Jeg tester kun ut gratisversjon, men får lov å prøve noen av de betalte tjenestene. Nytt nå er at jeg blant annet kan legge ut henvisning til webside.

Til torsdag skal jeg ha tema om risikoanalyse i sikkerhet, og idag har jeg laget et opplegg i nearpod.com for vg2 salg, service og sikkerhet i tema risikoanalyser med høy bruk av www.ndla.no. (Sidene til www.ndla.no har blitt gode, og jeg har stor glede av de i skolehverdagen!)

Hvorfor nearpod? Denne appen skiller seg ut med at jeg kan styre hvor elevene er. Jeg velger når vi går til neste side/lysbilde. I tillegg kan vi ta steg for steg sammen, større interaktivitet enn foreksempel keynote og powerpoint med introduksjon til nytt tema. Nå kan vi ta et nytt tema (et lystbilde), og en liten test etterpå. Fikk elevene dette med seg? Stor grad av aktivitet ved gjennomgang av nytt stoff.

Det er tegneverktøy på nearpod. Det har jeg benyttet ved flere anledninger her i denne nearpoden.  Gleder meg til å teste ut denne. Jeg kan se hvordan elevene jobber underveis med quiz og tegning, usikker på om dette skal vises på storskjerm. (Her blir det elevmedvirkning, hva ønsker elevene?) I denne nearpoden jeg har laget, ligger det nå 20 lysbilder. Etterhvert som jeg klikker meg frem i presentasjonen, har elevene det samme på sine iPader. De aktiviseres gjennom quiz, tegning, link til websider og jeg har også lagt inn en større oppgave her fra www.ndla.no.

Denne skadepyramiden vises på et lysbilde, vi prater
om denne!


Lysbilde etter skadepyramiden er at elevene tegner denne.Vi terper på sannsynlig 
Her øver vi på begreper på nettsiden til www.ndla.no

Etter øvelse på begreper, kommer en quiz på 9 spørsmål om begrepene.
Bør vi bruke lenger tid på disse  begrepene?Etter lysbilde om handlingsplan, tar vi et sjekkpunkt,
Hva bør være med i handlingsplan

mandag 6. oktober 2014

Samskriving på padlet.com i timen

Denne høsten er det mange spennende tilbud til lærere som er nysgjerrige på IKT og læring i form av mange ulike MOOCer (Massiv Online Open Courses). NTNU har Smartlæring på 7,5 studiepoeng, og bygger på boken Smart Læring av Arne Krokan. Høgskolen i Østfold har 10 moduler på tilsammen 15 studiepoeng, iktMOOC. Høgskolen i Trøndelag startet nå 1. oktober en iktMOOC på 15 studiepoeng og 15 moduler. Alle 3 er bygd opp forskjellig! Jeg er så nysgjerrig at jeg følger alle 3, og opplever spennende dager med mange gode innspill som virker inn på undervisning og skoledag!

Jeg har benyttet samskrivingsdokumenter som google docs tidligere (i mange år), men jeg har ikke benyttet padlet.com. Det fikk jeg tips om på MOOC.

Idag har jeg testet ut padlet.com i forbindelse med start av nytt tema i sikkerhet, manuelt vakthold. Elevene fikk være med å skrive mellom 2-4 punkter om hva vakthold kan være. Det ble en god start på nytt tema. Padlet.com har svært lavt brukergrensesnitt. Jeg logget meg inn på nettstedet på padlet.com, og delte deretter siden med elevene i klassen via mail. Elevene trykket på link og var da inne på padlet.com og min oppslagstavle. Enklere kan det ikke bli?

Dette er et verktøy som er greit å variere med i timen, jeg kommer til å benytte dette mer!Her er vi underveis, elevene skriver navn og stikkord på vaktholdoppgaver

Slik ser det ut på storskjerm

Slik ser det ut hos eleven