Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

torsdag 11. september 2014

Elevene lager quiz i kahoot


Jeg deltar i MOOCen Smart læring, se mer her http://www.mooc.no/course/smart-laering-2/. Vi er igang med modul 2 og sosiale medier. Her fikk jeg tips av medstudenter at elevene kan aktiviseres med å lage quiz. Det er kort vei fra tips til handling i klasserommet. Idag testet jeg ut repetisjon i økonomi, tema kalkyler, med at elevene jobbet sammen 2 og 2 og laget quiz i kahoot. (www.getkahoot.com). Dette var svært god repetisjon! Elevene hadde mange gode faglige samtaler om hvordan stille spørsmål, kreative når det gjaldt 4 svaralternativer. Enkelte elever opplevde dette som vanskelig. 

Elevene jobbet godt med quizene. De hadde gode faglige samtaler (2 og 2) når de utviklet quizene. De benyttet både bok og fri fantasi når de skulle finne svaralternativer.

Dette ble en fremoverlent og aktive timer med å jobbe med begreper i økonomi (selvkost, dekningsbidrag, kostnader, avanse, påslagstall mm). 

Vi har Apple-TV i klasserommet, og det er enkelt for elevene å koble seg opp til storskjerm. Denne gangen valgte vi å vise alle quizene. Det ble fin læring/repetisjon for elevene. Enkelte er så ivrige til å svare raskt, at de leser ikke alle svaralternativene. I Kahoot får vi hele tiden frem 5 på topp etter hvert spørsmål. Gøy å se at det er store variasjoner i hvilke elever som er blant 5 på topp.  
Bøker og iPad ble benyttet

Hm......4 svaralternativer var litt mange for noen elever

2 av elevene valgte å lage kahoot på Mac

Samarbeid
Her er en "fabelaktig" økonomiquiz

Elevene er på!

4 svaralternativer, må leses på storskjerm

Klar til start

Helt like poengsummer!

Slik ser iPaden ut før de svarer på spørsmål                                   


                                   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar