Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

tirsdag 16. september 2014

3 år med blogg #smartlæring?

Bruk av iPad i timen, her samarbeid på en quiz

Det er nå 3 år siden jeg begynte denne bloggen, og nå ble jeg utfordret på kurset Smartlæring (MOOC) å skrive om hvorfor. Da vi startet opp med iPad på vår skole skilte vi oss ut, fordi dette ikke var et prosjekt på en klasse eller to. Alle, både elever og lærere, skulle ha iPad som hovedverktøy. Vi ble pilotskole og fikk god oppfølging fra Apple. Før oppstart var vi oppmerksomme på mange utfordringer som bl.a. LMS (fronter), utskrift mm. Vi fikk iPad like før sommerferien, og etter ferien skulle vi sammen med elevene benytte dette verktøyet i timen.

I september 2011 hadde vi besøk av Jan Gamre og Daryl Hawes fra Apple Education. Disse utfordret oss til å blogge om hva vi driver med. Før besøket var bloggen til Jan Gamre en av flere inspirasjonskilder i min nye iPadhverdag (http://jangamre.wordpress.com/)

Skulle jeg blogge? Jeg som nærmest var grønn med iPad? Hvordan? Hvilken bloggmal skulle velges? Tør jeg dette? Det fantes få norske blogger i 2011 om bruk av iPad i timen. Inspirasjon ble utenlandske blogger, og mange filmsnutter på youtube om muligheter i dette nye verktøyet. Jeg startet opp med blogg, og tenkte i første omgang at dette kan være læring for meg selv, at jeg bevisstgjør mine egne steg i bruk av nytt verktøy. Skolen vår har en egen ipadblogg, og det ble koblet en link til min blogg på den siden. Dette har vært hovedtrafikkilden til min blogg. I senere tid har jeg delt nye innlegg på bloggen både på twitter, facebook og delogbruk. 

I begynnelsen var dette noe skummelt. Ikke var jeg spesialist på hverken læring eller IKT. Jeg ønsket (og ønsker fortsatt) og lage en informativ blogg om mine første møter med ulike verktøy som jeg tester ut i timen. Kanskje dette kan være til hjelp for andre?

Jeg jobber på en liten skole, og det å få inspirasjon av lærere som er flinke til å dele på facebook, blogger og twitter oppleves som et gode/vitaminnsprøyting i lærerhverdagen. Med denne bloggen er jeg ikke lenger bare konsument, men også deltaker. 

Bloggingen har utvidet mitt lærernettverk. Jeg har fått mange tips og innspill som jeg har glede av i lærerhverdagen.

torsdag 11. september 2014

Elevene lager quiz i kahoot


Jeg deltar i MOOCen Smart læring, se mer her http://www.mooc.no/course/smart-laering-2/. Vi er igang med modul 2 og sosiale medier. Her fikk jeg tips av medstudenter at elevene kan aktiviseres med å lage quiz. Det er kort vei fra tips til handling i klasserommet. Idag testet jeg ut repetisjon i økonomi, tema kalkyler, med at elevene jobbet sammen 2 og 2 og laget quiz i kahoot. (www.getkahoot.com). Dette var svært god repetisjon! Elevene hadde mange gode faglige samtaler om hvordan stille spørsmål, kreative når det gjaldt 4 svaralternativer. Enkelte elever opplevde dette som vanskelig. 

Elevene jobbet godt med quizene. De hadde gode faglige samtaler (2 og 2) når de utviklet quizene. De benyttet både bok og fri fantasi når de skulle finne svaralternativer.

Dette ble en fremoverlent og aktive timer med å jobbe med begreper i økonomi (selvkost, dekningsbidrag, kostnader, avanse, påslagstall mm). 

Vi har Apple-TV i klasserommet, og det er enkelt for elevene å koble seg opp til storskjerm. Denne gangen valgte vi å vise alle quizene. Det ble fin læring/repetisjon for elevene. Enkelte er så ivrige til å svare raskt, at de leser ikke alle svaralternativene. I Kahoot får vi hele tiden frem 5 på topp etter hvert spørsmål. Gøy å se at det er store variasjoner i hvilke elever som er blant 5 på topp.  
Bøker og iPad ble benyttet

Hm......4 svaralternativer var litt mange for noen elever

2 av elevene valgte å lage kahoot på Mac

Samarbeid
Her er en "fabelaktig" økonomiquiz

Elevene er på!

4 svaralternativer, må leses på storskjerm

Klar til start

Helt like poengsummer!

Slik ser iPaden ut før de svarer på spørsmål