Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

mandag 11. august 2014

Socrative app oppdatert, quizverktøy i timen!


Jeg har tidligere skrevet om socrative.com og appen socrative. Mitt første møte med socrative.com kan du lese her: http://ipadthem.blogspot.no/2013/05/socrative-quiz-app-testet-med-elever.html

I timen har jeg benyttet ulike tester, av og til i starten av nytt stoff og av og til før vi avslutter et emne. Jeg har benyttett nearpod, kahoot, frontertest og socrative. Elevene har gitt utrykk for at de liker socrative best. Idag har jeg sjekket ut de "nye" socrative appene. Slik ser de nye ikonene ut for henholdsvis socrative teacher og socrative student:
Nye ikoner på rad 2 fra venstre (oransje og blå)

Tidligere har jeg laget quiz og redigert på min Mac, på nettsiden www.socrative.com. (Når jeg ikke er i klasserommet gjør jeg mye jobb på Mac. Dette har nok med at jeg er en "gammel" handelskole dame som trives med Mac og tastatur. I timene benytter jeg kun iPad, og er fornøyd med det!) Nå  er det enda enklere å lage/redigere på iPaden. (Kanskje jeg endrer mine rutiner?) Når du har logget deg på din teacher app ser dashbordet slik ut:
Dashbord på socrative lærer appen

Det er ryddig, og det fungerer! Jeg har etterhvert en del quiz, og det er lett å korrigere/sjekke/endre disse fra iPaden. Tidligere har jeg alltid hatt iPaden i klasserommet og hatt iPaden koblet til storskjerm i klasserommet under quiz. Første skoledag har de fleste i min klasse iPad (fra ifjor), dersom noen ikke har iPad jobber de sammen med en annen i klassen med iPad. Vi startetr med skolestartquiz første skoledag.  Vi kommer på denne måten raskt igang med bruk iPad, sjekker at elevene har appen og har det litt gøy. Nå er det økt til 15 elever som kan være med på race. (I fjor var det 10 elever, mange jobbet da sammen to og to, og lærte mye av det.)
Her starter jeg en racequiz. Nå kan 15 bli med på racet.
(Tidligere var det kun 10) Tekst blå på grått fungerer
dårlig. (Blir sikkert endret ved senere oppdatering!)


Elevene kobler seg opp på socrative student, og skriver
inn ditt (lærers) romnummer.

Slik ser quizen ut for elevene, de velger mellom 5 svar

Dette er en skolestart quiz som vi skal bruke første skoledag,
slik ser det ut på elevenes iPader
Slik ser det ut på storskjerm i klasserommet
(Benyttet en tidligere quizbilde fra demoversjon
socrative)
                                   
Slik ser lærerappen ut når quiz er ferdig, ønsker jeg dokumentasjon
på mail etter quiz? (Ja!)

Ved fjorårets slutt ser jeg at det har vært mange quizer innen mye av pensum. Dette har vært med på å styrke dokumentasjonen i fagene på den enkelte elev (på grunn av dokumentasjon på mail). Følgende skoleår kommer jeg til å ha endel tester på socrative, og spare på dokumentasjonen underveis. I tillegg vil jeg benytte andre apper og teste ut nye som kommer. Akkurat nå gleder jeg meg til gjenbruk/forbedring av noe av det jeg tidligere har laget i socrative!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar