Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

torsdag 28. februar 2013

Innlegg på Fagforum for sevice og samferdsel

Idag har jeg hatt innlegg om bruk av nettbrett, metoder og iTunesU for Fagforum for service og samferdsel i Vestfold.
Det øverste bildet her, illustrerer alle motforestillinger i forhold til iPad idet vi ble pilotskole høsten 2011. Mange så begrensninger. Idag har fokus vært at jeg har avlært meg et verktøy (pc) og pålært meg et nytt verktøy (iPad).
Idag fortalte jeg at jeg har med dette nye verktøyet sett lærerjobben min i et nytt lys, ikke bare fortsatt som tidligere. Det opplever jeg som positivt! Jeg har vært på en digital reise det siste 1,5 året som har endret min lærerhverdag.
I min oppsummering på iPad i undervisningen hadde jeg dette lysbildet:

onsdag 13. februar 2013

Igang med Nearpod

 
Nearpod er en gratis APP - jeg som lærer har egen pålogging

Her er min første Nearpod økt med tema Merverdiavgift
Her ble det quiz og bilder og muligheter for skrive svar
Her får vi oversikt på de ulikes svar - på storskjerm i klasserommet
Idag kom jeg endelig igang med en APP jeg har ønsket å bli kjent med siden iPadseminaret på Gjennestad vgs ifjor høst. Under seminaret på Gjennestad var det oppdatering av IOS og jeg kom ikke igang med å bruke denne APPn da. Tiden går fort. På Apple Education Leadership for 14 dager siden i London var Nearpod igjen demonstrert - og jeg erfarte studentsiden. I går var to kollegaer på Apple Education treff i Oslo, og kom igjen med inspirasjon rundt APPn  Nearpod. Jeg har forutsetninger som skal til for å bruke APPn.
- Jeg har iPad til bruk i klasserommet
- Jeg har datamaskin (Mac) til produksjon
- Elevene har iPad

Nearpod er en APP som har en lærer og en student del. Det er en "alt i ett løsning for synkron bruk". Det vil si at jeg som lærer styrer hva elevene ser på iPaden.

I 1. og 2. time idag hadde jeg tid til utforsk, og jeg ønsket å lage en liten test i tema merverdiavgift i Nearpod. Jeg søkte på Youtube for å finne gode snutter om Nearpod. Her er en av filmsnuttene jeg så på: http://www.youtube.com/watch?v=oOhwDAC-aok

Jeg gikk inn på www.nearpod.com. Her laget jeg ny bruker. Jeg bruker gratisversjon. Jeg kan starte med å lage en presentasjon. Denne gang valgte jeg å lage presentasjon fra bunn. Disse må startes med bilde (fikk jeg vite etter feilmelding rundt publisering).

Jeg velger å legge inn bilder, lage noen Q&A og jeg bruker mulighetene til at elevene skal skrive.

Det gikk utrolig kjapt å lage en liten test. Deretter publiserte jeg denne testen i Nearpod. Første gang fikk jeg feil fordi jeg ikke hadde bilde først, neste gang gikk publisering greit.

Deretter fjernet jeg meg fra Mac og gikk inn på iPaden. Her måtte jeg laste ned APPn Nearpod for iPad. Deretter logget jeg meg på som lærer. Der kom jeg inn på "My library" og jeg kunne se min presentasjon merverdiavgift. Spennende.

Jeg hadde undervisning i 3. og 4. time idag om tema merverdiavgift. Denne testen ønsket jeg å avslutte 4. time med for å måle hva elevene hadde fått med seg disse to timene. Når jeg gikk til timen hadde vi undervisning og øvingsoppgaver om merverdiavgift. Jeg fikk ikke testet mer om hvordan elevene skulle knyttes til min Nearpod. Elevene var overbærende med meg. Når det var 20 minutter igjen av timen, spurte jeg om hjelp til å teste en ny APP. Elevene lastet ned APPn og de fikk samtidig en mailinvitasjon av meg, sendt fra Nearpod. Elevene kom rett inn i min presentasjon, måtte skrive seg på med navn. Deretter styrte jeg hva elevene så på sine skjermer, samtidig som alle så hva jeg hadde på min skjerm via storskjerm. Dette fungerte veldig bra! Elevene var helt med på å forklare både utregning av mva  (denne gangen også med smilefjes og sol) og skyldig merverdiavgift. Alle ser hva alle svarer.

Dette ble en god avslutning på 4. time, og det fungerte! Jeg fikk tilbakemelding fra alle elvene. Denne gangen hadde jeg flere Q&A, skulle gjerne hatt en samlet oversikt over svar (om mulig). Det får komme etterhvert! Dette er en god måte å variere og aktivere alle elevene på.

Jeg er helt ny med Nearpod. Dette er et spennende verktøy jeg vil bli bedre kjent med!


lørdag 2. februar 2013

the Apple Education Leadership Summit, London januar 2013


Onsdag 30. januar fikk jeg være med som deltaker på the Apple Education Leadership Summit. En konferanse med deltakere fra Europa, 3 deltakere fra Norge. Vi var 2 fra Gjennestad vgs. I tillegg var Akademiet fra Norge representert. (Dagen før hadde en gjeng fra Telemark Fylkeskommune deltatt på samme kurs.) Denne dagen hadde fokus på læring, tilgang og innhold. Stort fokus på at elevene ikke er like. Vi fikk låne hver vår iPad. De hadde en egen kurs APP hvor vi fikk info om alt i forbindelse med kurset denne dagen. Program, deltakere, info om kursdeltaker, skoler som var tilstede og evalueringsskjema. Svært god informasjon. Det hele ble sydd sammen til iTunesU som dere ser bilder av i denne bloggen. Det er stas å være på kurs som er så til de grader gjennomført!

Dagen var en opplevelse i det meste. Kurset var særdeles godt organisert. Alt fra jeg ble tatt imot, registrert og mottok kurs-iPad til vi ble sluset videre hvor vi skulle være. (Selvsagt i et rom uten Windows).

Det var svært dyktige kursholdere som startet dagen. Deretter var det tre sesjoner med workshop. 
Det første kurset tok for seg læring. Det var workshop hvor alle jobbet på sin lånte iPad. APPene som ble brukt var Explain everything, Keynote, Nearpod, Windtunnel, Pupper Pats, GarageBand, Sound Cloud. Mange av disse var nye for meg. Nearpod har jeg fått demonstrert tidligere, men har ikke kommet igang. Det er en APP hvor lærer har lærer versjon og elever kobler seg til via invitasjon. Da har lærer og elev samme sak som skjer på iPad. Det kan være tegning, spørsmål eller quiz. Den APPen ønsker jeg å lære meg! Hensikten med denne sesjonen er å ha aktiv læring - og variert. Elevene nås på ulike måter. Hvordan benytte iPad-verktøyet for å aktivisere elevene.
I "lage innhold kurset" ble disse APPene benyttet: iMovie, Pages, Keynote, iTunesU, Aurasma, Explain everything og morfo. APPen til Mac iBooks Author ble også vist oss. Her prøvde vi oss på å gjøre endringer i Keynote, importere Keynote til explain everything, og eksportere film fra Explain everything til iMovie. Tidligere har jeg ikke brukt Explain everything. Denne APPen gikk igjen på alle tre workshopene, og jeg ser at jeg bare må begynne å bruke den! Ser at jeg feks kan tenke nytt i det å  rette økonomiprøver, dvs at jeg lager en liten filmsnutt til hver elev istedefor å skrive masse på hver prøve. I tillegg er dette en måte elever kan forklare for hverandre fremgangsmåter på utfordringer og oppgaver. Denne APPen har jeg tidligere tenkt på i forhold til at jeg som lærer skal forklare noe for elevene. Det at du også kan overføre dette til iMovie er interessant! Vi hadde denne workshopen i en time, og fikk gjort mye på kort tid. Falt noen av ut av "ups, skulle vi trykke nå", var det alltid en deltaker i nærheten som hjalp til. Akkurat slik jeg erfarer elevene hjelper hverandre i timen ved gjennomgang av noe på iPad.
I den siste workshopen ble APPene Neu Annotate+, Explain everything, camera og iMovie benyttet. Her var vi i Neu Annotale+ og lastet inn pdf format som vi kunne merke og skrive på PDF format. Vi lagde også film, hvor vi intervjuet sidemann og laget film i iMovie.

Foredragene denne dagen var
1. Lære med iPad. Utgangspunktet her var hvorfor endre undervisning? De neste spørsmålene var hvordan og hva. Viktige prosesser.
2. Inspirasjon til læring. Innlegg av Dr. William (Bill) Rankin, director of Educational Innovation, ACU University, USA. Fokus her var hvordan vi lærer. Hvordan møter vi elevene, ser vi på de som en enhet eller som enkeltindivider. Det ble vist til forskning og vist diagram over når ungdommen bruker hjernen mest. Gjennom uken og døgnet var det dessverre ikke skolen som hadde størst hjerneaktivitet. Hvordan aktivisere elever til læring?
3. Suksesshistorie fra Essa Acedemy som er en av de skolene som har kommet lengst med iPod/iPad i undervisningen. de startet opp i 2009. Abdul Chohan som er Director ved Essa Academy fortalte om skolen 3 års "nye" historie. Skolen var gammel og det var stort frafall (28% gjennomførte). Det ble bygd ny skole. De valgte å endre pedagogiske metoder, og valgte iPod til alle. De valgte å lage læremateriell selv. I 2011 gjennomførte alle skolen uten frafall. I 2012 var det 97% som fullførte, grunn til de som sluttet, flyttet til hjemland.

Det var mange skoler her med elever som vi kunne snakke med i pauser. Hvordan de ble undervist, hvordan de benyttet iPad og APPer og lignende. Det var artig å se disse elevene jobbe meget raskt på iPad. Det var yngre elever her (barneskole), og jeg må medgi at jeg tenkte på om dette kan være morgendagens elever i videregående skole. Jeg innser at jeg har mye å lære, og jeg må stå på for at disse elevene skal ha samme engasjement på videregående skole.

Det ble en inspirerende dag! For egendel må jeg prøve å utvide min bruk av APPer, feks Explain everything og Nearpod, tror begge bidrar til variasjon og læring for elevene! Når det gjelder Gjennestad vgs ser jeg at vi er i god gang!  Jeg fikk fornyet inspirasjon denne dagen! Vi har mange muligheter til læring, jobbe med innhold og gjøre dette tilgjengelig med verktøyet iPad. Jeg er lærer og skal lære bort "mine" fag til elever.  Skolen min har valgt en type verktøy vi kan bruke i relasjon til elev og det å lære. I bunn og grunn handler det om å bruke de verktøyene vi velger på en god måte for å nå eleven. For meg vil det si, jeg vil bli bedre på bruk av iPad i undervisningen.

Til Gjennestad vgs; takk for at jeg fikk mulighet til å delta denne dagen.

Se mer om iPad og utdanning her http://www.apple.com/education/