Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

tirsdag 24. januar 2012

Tankekart

Under brukerevaluering med Sandefjord vgs fikk vi demonstrert bruk av tankekart. Dette hadde vi på VG2 salg, service og sikkerhet ikke tatt i bruk. Flere av elevene i klassen har testet flere tankekart APPr etter besøket fra Sandefjord vgs. Elevene valgte APPn MindJet.

En av elevene i 2S har allerede brukt denne APPn mye, og skal senere ha en presentasjon hvor han nettopp bruker dette verktøyet. Her er et eksempel på tankekart over salg og salgsroller som elev Morten Huvestad har laget:


Laget av elev Morten Huvestad

Oppgave i sikkerhet - svinn

Her har jeg med en filmsnutt fra 2 elever i VG2 salg, service og sikkerhet som har hatt oppgave om tema svinn. De har tatt utgangspunkt i butikkjeden Cubus. De holdt et innlegg (keynote) om Cubus, og avsluttet det hele med å vise denne filmen om hvor svinn kan skje hos Cubus.

De har tatt utgangspunkt i et internatrom på Gjennestad - og "laget" Cubus på et rom. Særdeles kreativ løsning!

Denne oppgaven var vid - elevene skulle presentere svinn i ulike bedrifter og de kunne velge keynote, film eller annet. En valgte å presentere uten andre hjelpmidler enn seg selv. Med iPad verktøyet er bredden på innleveringer større, og av og til er også engasjementet større.

Her er filmen om svinn som Rachel Nybakk og Rikke Gilberg presenterte for oss for 14. dager siden:

fredag 20. januar 2012

Igang med iBooks Author!

Kap 1 første side med innhold i kap 1
I går kveld slapp Apple en liten gla'nyhet! Den ene var oppgradering av iBooks til 2.0, og den skikkelige gla'nyheten var at de ga ut en gratis APP til de som har Mac:  iBooks Author!

Jeg fikk ikke sett noe på den igår, men idag har jeg testet litt! Denne APPn er spennende! Herlig å sitte på Macn å kunne lage en bok ut i fra mange ulike formater som film (iMovie), bilder, tekst (pages og word) mm.

Jeg har ønsket å lage en liten ebok i tema praktisk regnskap (bruk av et økonomisystem). tidligere har jeg laget filmsnutter av for eksempel hvordan registrere ny klient, hvordan føre bilag, hvordan lage ny konto, hvordan lage faktura og lignende. Dette har jeg laget på windows maskin (få regnskapsystem til Mac), og først har jeg filmet skjerm, deretter har jeg konvert dette til format Mac godtar. Til slutt har jeg laget film i iMovie. (Dette kan gjøres enklere ved å legge inn lyd med engang, litt prøving og feiling i starten.)

Idag har jeg testet med å legge inn både tekst og egenprodusert film. Håper å ha laget en liten "praktisk regnskapsføringsbok" i løpet av helgen som elevene på VG2 salg, service og sikkerhet kan teste ut.

Når vi jobber med økonomi, har mye av dette med budsjett og kalkyler skjedd på iPad. Regnskapet fører vi i et lite økonomisystem som heter Agro økonomi. Programmet egner seg godt til undervisning og leverandøren av agroøkonomi er svært gode på service (svarer raskt om vi står fast). Tidligere elever som nå jobber med regnskap mener dette programmet er lett å overføre til andre regnskapsprogram. Dette programmet må vi jobbe med på PC og i windows. Her har elevene mulighet til å benytte iPaden til lesebrett.

Jeg holder nå på å lage en liten ebok i iBooks Author hvor elevene har mulighet til å se fremgangen både punktvis i tekst (for de av elevene som liker det), og filmsnutter for de elevene som liker å lære visuelt. Håpet er at det skal bli enklere for elevene å jobbe selvstendig ved å gå rett på det de ønsker hjelp til, enten det er å føre et bilag eller lage en faktura. De som synes jeg går raskt frem har nå mulighet til å se filmen flere ganger.

I ren glede over denne gla'nyheten med iBooks Author har VG1 service og samferdsel idag fått en oppgave med å jobbe med ulike deler innenfor tema sikkerhet, hvor det de gjør skal sys sammen til deres egen ebok. Innlevering neste fredag, og jeg skal sy sammen boken neste helg. Dette kommer jeg tilbake til!

Her er dagens utkast til min første ebok:

Her er en av de praktiske sidene - hvordan legge
inn en ny klient (eller skoleoppgave)
I eboken kan du trykke på play - og du kan utvide
filmen til full skjerm


mandag 16. januar 2012

Erfaringsutveksling med Sandefjord videregående skole

Erfaringsutveksling med elever fra Gjennestad
og Sandefjord vgs

Engasjert innlegg av IKT-lærling
på Gjennestad vgs
Mandag 16. januar fikk vi besøk av VG1 service og samferdsel og VG2 IKT servicefag fra Sandefjord videregående skole (med lærere). Denne dagen satte vi av til erfaringsutveksling med bruk av iPad i undervisning. Sandefjord vgs har en iPadklasse (VG1 service og samferdsel) og IKT-servicefag skal lage en brukerundersøkelse som både Sandefjord og Gjennestad vgs skal delta på.

Dagen var todelt - første halvdel presenterte elever ved Sandefjord vgs sin iPad bruk. Her ble det fortalt om keynote, numbers, ithought, photogene, pages og iMovie. I tillegg ble det foretatt en diskusjon om fordeler og ulemper med iPad.

Vi var over 60 elever tilstede i Amfiet. Elevene fikk spørsmål om de fikk velge PC eller iPad, hvem ville da velge skolePC fremfor iPad. Det kom 11 hender i været. Overraskende mange gikk for iPad. Fordelene elevene nevnte var liten, lett og allsidig verktøy. De la vekt på at den var rask å skru på og hadde lang batteri tid. Elevene liker at de har bøker og "alt" på iPaden.  Under ulemper kom selvfølgelig dette med filbehandling (vanskelig med innlevering til læringsplattform), manglende flash og i enkelte tilfeller (feks regnskapsføring) litt liten skjerm på iPaden.

Etter felles lunsj for alle, var det Gjennestad vgs sin tur. Vi startet med å vise "snutt" fra NRK Østlandssendingen den 6. januar kl 1840 (12 min ut i sendingen). Deretter hadde 2S elev Torjus en keynote hvor han fortalte om vår iPad bruk. I tillegg til de nevnte tok han for seg flashcard og mail. Det ble også vist flere eksempler på iMovie i både sikkerhetsfaget og presentasjon av mulig vårdestinasjon for klassetur.

Thorstein, IKT-lærling på Gjennestad hadde den siste halve timen med engasjert innlegg om overgang fra elev til lærling. Thorstein var IKT-servicefag elev på Sandefjord vgs ifjor.

I etterkant av dette møtet vil IKT-elevene fra Sandefjord utarbeide en brukerundersøkelse om bruk av iPad i undervisning.

Dette var en givende dag, og vi gleder oss over godt samarbeid med Sandefjord vgs!