Med iPad i timen

Med iPad i timen
Fokus på læring med aktivitet

onsdag 28. september 2011

Noen utfordringer med mail!

Vi har gitt alle elever gjennestadelev.no mail. Vi benytter gmail. Alle elever bruker epostleseren som hører til iPaden - og de er flinke til å følge med på mail. (Tidligere fikk jeg sjelden respons på mail, nå er elevene aktive. Noe med at det er lett tilgjengelig å å følge med mail på iPaden.)

Enkelte elever har klaget på at mail blir borte. Det viser seg at dette har med innstilling av mail å gjøre under innstillinger. Endrer du innstilling har dette ikke tilbakevirkende kraft.

Løsningen for å finne "forsvunnet" mail er å gå inn i nettleser (vi benytter safari) og gå inn på gmail (kan gå inn via www.google.com og velge epost, på hvilken som helst maskin som har internett). Der finner elevene mailen sin!

Jeg har utrolig mye kommunikasjon med elever på mail! Hittil har elevene fått særdeles lite papir utdelt av meg - det meste sendes til elevene via mail.


Raskt igang med iMovie

Det første jeg brukte iPaden til i klassen var å komme igang med iMovie. Dette var samme dag som elevene hadde fått iPaden, på slutten av dagen. Alle hadde i forkant av de to siste timene kjøpt appen iMovie, Apples filmredigeringsprogram. Jeg hadde en ca 15 minutters introduksjon hvor jeg viste elevene på storskjerm hvordan vi går frem med å lage film av bilder. Elevene prøvde samtidig å lage film med 3 bilder de tok før jeg startet. Jeg viste elvene hvordan vi kunne lage film av bilder, legge til titler og tekst, mulighet for bruk av mal med eller uten musikk, og til slutt ble det lagt lyd på filmen der en måtte ønske det.

Elevene fikk deretter bortimot 1 time til å  gå sammen to og to, og lage en reklamefilm for Gjennestad på 1 min. De kunne bruke hele området på Gjennestad, og de kunne velge enkelte linjer eller hele vgs. Elevene jobbet ivrig med oppgaven, og det ble stor variasjon i hva elevene la vekt på! Da det var 15. min igjen av timen var det oppmøte i klasserommet, og filmvisning.

Elevene hadde laget gode filmer på svært kort tid! Imponert over hvor raskt de kom igang! Det endte med at vi måtte se mange av filmene - og det ble 5 min. "overtid" denne første fredagen på skolen. For å se selvprodusert reklamefilm!tirsdag 27. september 2011

iPad i skolehverdagen

Tirsdag 20. september ble jeg utfordret på å holde et innlegg for kollegaene om bruk av iPad i skolehverdagen. (Slike utfordringer går på rundgang.) Jeg valgte da å ta utgangspunkt i enkle funksjoner som vg2 salg, service og sikkerhet benyttet i forberedelse til sin Oslotur til Matstreif 2011 som ble arrangert av Innovasjon Norge:
  • Elevene får nå oppgaver på mail i pages. (Attpåtil sendes oppgaver i farger, tidlig var det mye papir i svart/hvitt). Viktig at oppgavene åpnes i programmene de er laget i. (Når du åpner vedlegg på mail, trykk på på "pil" øverst til høyre på iPad skjermen, åpne i pages.) Dette er med på å redusere på ark som "flyter" i klasserommet og det sparer penger!
  • Legg inn aktuelle linker i oppgavearket og gå direkte på internett fra oppgaven. Når du er innom flere nettsteder - lurt å benytte symbol med flere nettsider øverst på iPad, da manøvrer du raskt mellom åpne nettsteder
  • Bilde av skjerm er et greit hjelpemiddel. Da klassen skulle på tur til Oslo (Matstreif 2011) jobbet vi med å besøke de bedrifter som skulle ha utstilling på denne matfestivalen på internett før avreise. Elevene tok bilde av skjermbilde og det la seg inn på kamerarullen på iPaden. Når vi kom til Oslo kunne de ta frem bilder av nettsted for enkelte stand - og se hvordan profil på stand samsvarer med profil på nettsted (tiltross for at de ikke hadde internett i Oslo).
  • Enkelte elver valgte å legge bildene inn i keynote, og oppdaget da at bilder de tar av iPadskjermen ble liggende feil vei. Dette er det mulig å rette opp med å benytte to fingre på bilde og rotere
  • Vi valgte å benytte appen FIT IT free som er bilderedigeringsprogram. Her kunne vi rotere bildene og eventuelt endre størrelsen på bildene
  • De som benyttet keynote benyttet også presentørnotatene i keynote, et hjelpemiddel jeg blir mer og mer glad i!
På læremøte valgte jeg å la lærere prøve på dette opplegget elevene hadde før avreise til Oslo.

iPad og blogg

Det åpner seg nye muligheter med iPad i undervisning. Plutselig har alle elever kamera og video som lett kan redigeres! Til bilderedigering benytter vi gratis appen FIT IT free. Her kan vi endre bilde og bildestørrelse.

Jeg har laget klasseblogg for første gang, og elevene har laget egne blogger. Foreløpig er dette nytt og det ulik grad av trygghet hos elevene på dette. Noen velger å ha åpne blogger, andre inviterer kun oss lærere til å se sin blogg.

Klassebloggen til vg2 salg, service og sikkerhet kan du se her http://2011klasse2s.blogspot.com/

iPad og fronter

Vi benytter fronter på Gjennestad vgs. Det er en utfordring med overgang til iPad, noe virker på fronter annet virker ikke. Vi har fraværsmodul, og vi får ført fravær på iPad. Vi får også sjekket arbeidsplaner (bruker arkivverktøyet til ukeplaner), men vi får ikke lagt inn på arbeidsplanen. Innleveringer får vi ikke utført fra iPad. Det løser vi ved at elever må sende mail til seg selv, og deretter laste opp innlevering fra en PC. (Håper på endring her etterhvert.)

Testverktøyet til fronter fungerer, og jeg benytter dette mer etter overgang til iPad. Det vil si i praksis at jeg bruker dette verktøyet til både oppgaver og prøver.

Jeg prøver å ha alle mine tilbakemeldinger på fronter. Dersom elever har hatt en presentasjon, benytter jeg innleveringsmenyen og leverer for eleven "Presentasjon i tema sikkerhet".  Deretter kommenterer jeg arbeidet til eleven og gir karakter. Uansett om det er film, presentasjon eller blogg, så gir jeg tilbakemelding her. (Til dette arbeidet har jeg benyttet min mac). Elevene får se sine tilbakemeldinger på innlevering og prøver via sin iPad.

Fronter vil snart komme med en oppdatering, men det er rykter om at det er endringer i design og ikke mange endringer i forhold til iPad bruk.


iPad på vg2 salg, service og sikkerhet, Gjennestad vgs

Vi benytter iPad i undervisningen. Det vil si at alle elever har hver sin iPad 2, og disse benyttes aktivt i undervisning. Vi har valgt å benytte apples programmer: pages, numbers og keynote. I tillegg bruker vi iMovie (filmredigering). Foreløpig har vi kun lærebøker i programfag (fra Fagbokforlaget) i pdf format. Disse bøkene har vi i appen iBooks. Alle elevene på skolen har fått en mailadresse på @gjennestadelev.no. Vi benytter mail mye etter overgang til iPad. Oppgaver og beskjeder sendes på mail - og elevene følger dette opp!

Ved skolestart hadde hver klasse en 3 timers økt hvor det ble fortalt om forventninger om iPad bruk i undervisning, og utdeling. I tillegg fikk alle elever gavekort på kr 250 til skoleapper. Vi lastet ned apper i fellesskap, og la også inn mailopplysninger i fellesskap. Før iPadene ble levert ut var det satt på skjermbeskyttelse på eleviPadene.

Vi lærere har i forkant av dette (på planleggingsdager) hatt workshops med kollegaer som har satt seg inn i de ulike programmene. Vi var forberedt på å lære opp elevene, slik ble det ikke. Elevene tok dette lettere enn oss litt eldre.

Den første "gleden" med iPad var at elevene er mer på. Når vi diskuterer ting i timen, og elevene spør litt utenom skjema (noe jeg ikke kan svar på) går det få sekunder før en eller annen har googlet opp svaret på iPaden. Det er til nå ingen (!) som har glemt iPaden når de skal på skolen. Både sterke og svake elever ser ut til å like dette verktøyet svært godt. Det meste av jobbing som kunne være "kjedelig" på PC er mer lystbetont på iPaden.

Når jeg underviser nå, prøver jeg å lage de fleste opplegg i keynote. Vi benytter dropbox til lagring fra PC/mac til iPad, når det gjelder lagring fra pages, keynote og numbers sender vi mail til oss selv for å ha backup. Vi venter i spenning på iCloud som vi håper vil bedre dette med backup fra iPaden.


iNspirasjon til blogg

Idag har vi hatt storbesøk på Gjennestad vgs siden vi er pilotskole på iPad. Vi har hatt besøk og møte med Daryl Hawes fra Apple Europa, Trond Inge Frøsland fra Apple Education Norway og Jan Gamre som er vår leverandør av iPader (fra Snorres data).  Jan Gamre har inspirert med sin blogg iPad i skolen.

Gøy å møte blogger Jan Gamre
Det ble et spennende møte i dag, og det var inspirerende! Vi har nå hatt iPad siden skolestart ved Gjennestad, og jeg glemmer at vi er i forkant med å bruke iPad i undervisningen. Vi ble utfordret i dag om å blogge om "hverdagsbruk" av iPad i skolen. På denne bloggen kommer jeg med mine erfaringer som ny med iPad i undervisning.

Jeg fikk min iPad rett før sommerferien. Jeg jobbet med iPaden i sommer og var svært spent på hvordan dette verktøyet skulle integreres i skolen. I tillegg måtte jeg ommøbelere litt i hodet mitt fordi iPad kommer med nye muligheter og noen begrensninger i forhold til PC.
Daryl Hawes på Gjennestad